23 Aralık 2012 Pazar

KUBİLAY
Cumhuriyetimizin Devrim şehidi Kubilay'ı ve şehit arkadaşlarına saygı ile...Her 23 Aralıkta karanlıkta ışık olarak parlayacaklardır...

KU­Bİ­LAY DES­TA­NI
Ge­cey­di.
Çe­kil­miş­ti or­ta­lık­tan el ayak.
Gök­te ay yal­nız­dı,
Yıl­dız­lar uzak.
Ka­ra göl­ge­ler do­la­şı­yor­du,
So­kak­la­rın­da Me­ne­me­n’­in,
El­le­rin­de bir ye­şil bay­rak.
Baş­la­rın­da,
Der­viş Meh­met de­ni­len,
O kan­lı al­çak.
Bir ye­dek su­bay öğ­ret­men­di Ku­bi­lay,
Yir­mi dör­dün­dey­di an­cak.
Bek­çi­siy­di Cum­hu­ri­ye­tin.
Du­yun­ca ulu­ma­la­rı Ku­bi­lay,
Ko­şup gel­di.
Bek­li­yor­du onu,
Ha­in bir tu­zak.
Di­kil­di bir anıt gi­bi
Yo­baz­la­rın kar­şı­sı­na.
“Du­run!” de­di,
Dur­ma­dı­lar.
Hem kal­leş­ti­ler,
Hem kor­kak.
Sal­dır­dı­lar,
Bı­çak­lar­la üs­tü­ne.
Ne iman var­dı yü­rek­le­rin­de,
Ne mer­ha­met.
Kan­lı sal­ya­lar akı­yor­du ağ­zın­dan,
Çıl­dır­mış­tı Der­viş Meh­met.
Kes­ti bir bağ bı­ça­ğıy­la boy­nu­nu,
Dol­du­rup ka­nı­nı avu­cu­na,
İç­ti vah­şi bir haz­la,
Ka­na ka­na.
Tak­tı­lar kan­lı ba­şı­nı Ku­bi­la­y’­ın,
Bir sı­ğı­rın ucu­na,
Do­laş­tı­lar
So­kak so­kak.
Ezan ses­le­ri yük­se­li­yor­du mi­na­re­ler­den,
Sö­kü­yor­du şa­fak.
Düş­tü­ler top­ra­ğa bir bay­rak gi­bi,
Tes­lim ol­ma­dı­lar ko­lay ko­lay.
Ve şöy­le ya­zıl­dı anıt­la­rı­na:
“İ­nan­dı­lar, dö­vüş­tü­ler, öl­dü­ler,
Bek­çi Ha­san, Bek­çi Şev­ki, Ku­bi­lay.”


Öz­bek İN­CE­BAY­RAK­TAR

12 yorum:

bücürükveben dedi ki...

Mekanı cennet olsun:(((
şimdi onu şehit eden pisliklerin torunuyla uğraşıyor millet:((bakalım sonumuz neye varacak?


Arzu'cuğum sevgiler, selamlar
eline sağlık

Hüseyin Güzel dedi ki...

25 Kanunuevvel 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin olayla ilgili verdiği haber şöyle:
"Alınan malumata göre hadisenin esas ve cereyan tarzı şöyledir: Vak'ayı yapanlar Manisa'nın Ebeköy mahallesinden Derviş Mehmet, aynı mahalleden Şamdan Mehmet, ve Hacı Topuz oğlu Mehmet ile Nazlıca mahallesinden Emrullah oğlu Mehmet, Ebeköy mahallesinde elbiseci Süleyman Sırrı, Manisa'nın Ankara mahalesinden Murtaza oğlu Hasan, Ebeköy mahallesinden Ali oğlu Hasan'dır. Derviş Mehmet eski bir Nakşibendi Şeyhidir. Ötedenberi Cumhuriyet rejimi ve inkılâp aleyhinde bulunmaktadır....vs...."
İşte yobazın Kubilay olayındaki gerekçesi ve katılanlar.

Asortik Krep dedi ki...

Bu güzel anma yazısı için teşekkürler.

Arzu Sarıyer dedi ki...

Müjde'ciğim teşekkürler...

Arzu Sarıyer dedi ki...

Çok teşekkürler Hüseyin Bey,O günlerdeki Cumhuriyet Gazeteminden satırları buraya aktardığınız için...

Arzu Sarıyer dedi ki...

Ben teşekkür ederim Sevgili Krebim...

Akgül Çubukçu dedi ki...

Arzu'cuğum, Kubilay olayını her hatırladığımda, okuduğumda yüreğimi derinden yaralayan bir olaydır. İnanılmaz bir acı hissediyorum. Müthiş yoğunlukta bir öfke yükseliyor içimden. Aslında hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Gericiliği, yobaz düşünceyi lânetliyorum.. Kubilay'ın ruhu şâd olsun.

Ellerine sağlık sevgili arkadaşım. Sevgilerimle.

Arzu Sarıyer dedi ki...

Sevgili Arkadaşım ben teşekkür ederim duyarlılığına...Sevgiler.

Dostbahcesindenlezzetler dedi ki...

Cok guzel ve anlamli bir siir le Kubilay i anmis ve bizlerle paylasmissin....sevgiler

Arzu Sarıyer dedi ki...

Teşekkürler Sevgili Dostbahçem,sevgiler...

Blogger Bolat dedi ki...

Ne hüzünlü bir hikayedir, bir daha öyle adi günleri yaşamamak dileğiyle!

Arzu Sarıyer dedi ki...

Teşekkürler Bolat ,dilerim yaşamayız ama ama işte...